Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

  • Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirerek üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesini  sağlamak
  • İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak
  • İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak
  • Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak

 

Vizyonumuz

  • Daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği
  • Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi
  • Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesini sağlamak
  • İşletmelerin teknoloji transferi konusunda gereksinimlerini karşılamak ve know-how alanında uluslararası destek sağlamak