Ulutek Teknopark

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek sureti ile üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarını; mevcut kaynakların daha verimli kullanmalarını sağlayarak, ekonomik değere dönüştürüyoruz.

Vizyonumuz

  • Daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği, 
  • Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi, 
  • Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesini sağlamak, 
  • İşletmelerin teknoloji transferi konusunda gereksinimlerini karşılamak ve know-how alanında uluslararası destek sağlamak.