Ulutek Teknopark

Değerlendirme Kriterleri

12 Mart 2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’ nin 15/1-i bendi kapsamında Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesi,  Yönetici Şirketin belirleyeceği, konusunda uzman en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

 

 • Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu,
 •          ·Uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını göstermesi, yenilik barındırması, herhangi bir alanda üretilebilinir, kullanılabilinir, uygulanabilir olması
 • Ulusal/uluslararası bazda yenilik içermekte ve teknolojik bilgi birikimine katkı sağlıyor olması
 • Ticarileşme potansiyeli,
 • İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün geliştirme potansiyeli,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme potansiyeli,
 • Teknolojik bilgi üretme potansiyeli,
 • Ürün kalitesini veya standardını yükseltebilme potansiyeli,
 • Verimliliği artırabilme ve üretim maliyetlerini düşürebilme potansiyeli
 •          ·Proje çıktısı için pazar analizi ve rakip analizi yapılmış olması
 • Firmanın proje yönetim deneyimi (geçmişte gerçekleştirdiği proje) yeterliliği
 • Projede görev alacak personelin deneyim ve eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora vb.) proje faaliyetleri ile uyumlu ve yeterli olması?
 •     ·Mevcut iş yükü ve toplam adam/ay oranları dikkate alındığında aylık ar-ge iş gücü uygunluğu?
 •        ·Ar-Ge/Tasarım/Yazılım faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar proje hedefleri açısından uygunluğu
 • Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli