ULUTEK'TE FÜTÜRİZM GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ ANLATILDI

  • <%=haberItem.BASLIK %>
4 Ocak 2022 Salı

ULUTEK’te fütürizm ile ilgili bilgilendirme etkinliğinde firma temsilcilerine dünyayı değiştiren mevcut dijital dönüşüm ve gelişim hızının, hayatın her alanında değişim yaratacağı mesajı verildi.

ULUTEK Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların gelişimine yönelik düzenlenen “Fütürizm Geleceğin Teknolojileri” başlıklı webinarda konuşan Teknoloji ve İnovasyon Yöneticisi Dr. İsmail Durgun, yenilenen teknolojiler kapsamında değişen dünyanın gelişimine ayak uydurmak için takip edilmesi gereken faktörler anlatıldı.  

HAYATIMIZIN HER ALANINDA VAR
Değişen ve gelişen teknolojilerin hayatın her alanında varlık gösterdiğini söyleyen Dr. İsmail Durgun, “Teknoloji her geçen gün bir öncekinden daha yüksek bir ivme ile hızlanmakta, bütün tahminlerin ötesinde gelişmektedir. Yeni teknolojik buluşlar insan hayatını kolaylaştırırken, toplumsal yapıda önemli ölçüde değişmektedir. Bu yönüyle teknoloji, kendi başına yaşayan bağımsız bir organizmaya dönüşmüş, teknoloji geliştiren firmalara bile ne geliştireceğini dikte eder hâle gelmiştir. Değişim hız kesmeden devam ederken; yeni iş modelleri kapsamında çalışma şartlarımız ve iletişim kurma biçimlerimiz de farklılaştı. Gider kaynaklarımız da eskiden para ödemediğimiz şeylere artık ihtiyacımız olduğu için değişiklik gösterdi” diye konuştu.

‘EKONOMİDE REKABET DERİNLEŞTİ’
Şehirleşmede kaydedilen artışın sürdürülebilirliği bir mecburiyet hâline getirdiğini de belirten Durgun, “Günümüz teknolojileriyle yeni pazarlar ortaya çıktı ve üreticiler çok farklı pazarlarda satış gerçekleştirmeye başladı. Ekonomide rekabet ortamları derinleşti ve oyunun kuralları değişti. Bunun nedeni, gelişen yeni teknolojilerin ve sosyal inovasyonların çoğunun kendi başına oyun değiştirici niteliği taşımasıdır. Bu iki faktör birleştiklerinde daha da güçlü olur ve oyun değiştiricilikte bir kusursuz fırtına oluştururlar. Bu birliktelikten gelişecek otomasyonlar kapsamında; şartlar, ürünler ve sanayicinin beklentileri değişiyor. Bu nedenle gelecekte bazı meslekler kaybolup gidecek. Bu kadar ciddi otomasyonlar geliştirilirken yüksek yetkinliklere sahip olmalısınız. Bu otomasyon sistemlerini kuran, yöneten ve onlara veri sağlayan kişiler olmak büyük önem teşkil ediyor. Özellikle yapay zekânın gelişimiyle bu gereklilik daha fazla artacaktır” dedi.