Ulutek Teknopark

Başkanın Mesajı

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde ülkelerin küresel ölçekteki yerini, yeni bilgi üretebilme kapasiteleri ve teknolojik gelişimi belirliyor.

Üniversite - sanayi işbirliği modeli ise bilgi ile teknoloji uygulamalarını aynı platformda buluşturuyor. Bu önemli birliktelik, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına en önemli destekleri sağlıyor.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefine odaklanan ülkemizin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa’mızda 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz ULUTEK, ürün ve tasarımda yüksek kalite hedefiyle teknolojik bilgiyi ticarileştirerek endüstriye kazandırma adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yürüttüğümüz çalışmalarla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre gelişmekte olan teknoparklar kategorisinde ilk 3 sıra içerisinde yer alma başarısını yakalayan ULUTEK, aktif çalışmalarıyla mevcut teknoloji merkezleri içerisinde öncü bir konumda bulunuyor.

Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflediği 4 dolarlık kilogram başı ihracat hedefine katma değerli üretim yapısıyla şimdiden ulaşan Bursa’mızın sürükleyici gücünü koruyabilmesi adına, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlarını arttırması gerekiyor.

Başardıklarıyla yetinmeyen bir kentin sanayici ve iş dünyası temsilcileri olarak, Bursa’mızın geleceğini bu bilinçle kurguluyoruz.

BTSO olarak, kent ekonomisi ile bütünleşme hedefleri doğrultusunda 3. nesil üniversite modeline emin adımlarla yürüyen Uludağ Üniversitemiz ile birlikte; Bölge’mizi Ar-Ge ve inovasyona dayalı değişim ve dönüşüm sürecinde daha etkin bir konuma taşımayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda yeni kurulan firmaları yoğun rekabet ortamında destekleyen kuluçka merkezlerinin yanı sıra 100’ü aşkın firmayı barındıran bölgemizin, daha etkin ve geniş bir alanda hizmet sunması amacıyla 480 dönümlük alanımızı da Teknopark’ımıza kazandırmaya hazırlanıyoruz.

Bursa iş dünyamız, böylece daha çok Ar-Ge ve inovasyon yatırımıyla ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak sunduğumuz avantajlardan daha fazla yararlanma imkanına kavuşmuş olacak.

Firmalarımızın teknolojiye dayalı üretim altyapılarındaki gelişimin, kentimizin ve ülkemizin gelecek hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inanarak, tüm stratejik ortaklarımıza değerli işbirlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

İbrahim BURKAY
ULUTEK Yönetim Kurulu Başkanı