YAZILIMIN TİCARİLEŞMESİNDE FİYATLAMA, KARMA YAPILMALI

  • <%=haberItem.BASLIK %>
24 Ağustos 2021 Salı

ULUTEK’teki firma yöneticilerine eğitim veren Teknoloji Yatırımcısı Kıvılcım Çaylı, yazılım ürünlerini ticarileştirirken karma fiyat stratejisinin izlenmesi gerektiğini söyledi.

ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle ‘Teknoloji / Yazılım Ürünü Ticarileştirmede Farklı bir Perspektif; A'dan Z'ye Bütünsel Bir Yaklaşım Webinarı’ firma yetkililerinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirildi. 

ÖNCELİK, ODAK NOKTASI
Webinara konuşmacı olarak katılan Teknoloji Yatırımcısı, Yönetim Danışmanı ve aynı zamanda Mentor olan Kıvılcım Çaylı, yazılım ürününü ticarileştirirken en zor olanın stratejik karar vermek olduğunu kaydederek “Öncelikle odak noktamızı belirleyip verdiğimiz karar neticesinde ilerlememiz gerekiyor. Karar verdikten sonra taktik yanlışlardan çekinmeyin. Çünkü taktik yanlışlar düzeltilebilir. Stratejiyi belirlerken ‘Müşteri ne bekliyor? Biz ne istiyoruz? Neler yapabiliyoruz? İnsan gücümüz ve bütçemiz yeterli mi? Sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlıyor muyuz? Mevcut portföyümüz ne durumda?’ gibi sorular doğrultusunda analiz yapmalısınız. Tüzel bir kişilik olmasa bile, ürününüzü pratikte ayrı bir departman, hatta ayrı bir şirket olarak düşünün. Bu strateji geliştirme süreci, sonrasında size fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

MALİYET HESAPLAMASI ZOR
Yazılım fiyatlarken hangi stratejinin işe yarayacağını da katılımcılarla paylaşan Çaylı, “Yazılım ürünleri fiziki olmadıkları için zor ürünlerdir. Rekabet yoğun, müşteri beklentisi yüksektir. Maliyetlerin hesaplanması, fiziki ürünlere göre daha zordur. Fiyatlama stratejisinin birkaç yöntemin karması olarak oluşturulmasını öneriyorum. En ideal yöntemler ise; rekabet bazlı fiyatlama yani maliyet veya talebi göz önünde bulundurmadan rakiplerin fiyatlarının altında fiyatlamadır. Yine değer bazlı fiyatlamada müşteriye üretilen değere ve müşterinin ne kadar isteyeceğine odaklanılır. Freemium fiyatlamada ise temel ürün bedava verilir, ekstra özellikler fiyatlandırılır veya ürün, bir süre sonra ücretlendirilir. Coğrafi bazlı fiyatlama (farklı coğrafyalarda farklı fiyat uygulama) ve penetrasyon fiyatlaması (yeni bir pazara girmek için çok düşük bir fiyat uygulama) da duruma göre kullanılabilir” dedi.