Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar Arama ÇALIŞTAYI Gerçekleştirildi

13 Aralık 2019 Cuma

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın hedefi doğrultusunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’nde yer alan Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Sektörü’ne yönelik vizyon ve stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) organizasyonunda “Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar’’ başlıklı Arama Toplantısı gerçekleştirildi. 3 Aralık 2019’da gerçekleştirilen toplantıda; Yazılım İhracatı ve Ekosistemi, Yazılım Ar-Ge’si, Ar-Ge Sonuçlarının Ticarileşmesi, Fikri Haklar ve Bu Kapsamda Markalaşma, İnsan Kaynakları, İlişki ve İş Birliği Ağlarının yapılanması konuları görüşülerek sektörün sorunları ve çözüm yolları araştırıldı. Kamu, üniversite, TGB, STK ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı Arama Toplantısı’na ULUTEK Teknopark’ı temsilen Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli ve Uluslararası Projeler Uzmanı Mustafa Kahraman’ın katılımlarının yanı sıra Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Nota Yazılım ve Yakamoz Yazılım firma yetkilileri de toplantıya katılım sağlayarak katkı sundular.