Ulutek Teknopark Smart Future World Expo 2019' da

4 Kasım 2019 Pazartesi

Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşti. ULUTEK Teknopark’ı temsilen Uluslararası Projeler Uzmanı Mustafa KAHRAMAN ve Bilgi İşlem Personeli Burak YANIK etkinliğe katılım sağladı. Ayrıca Ulutek Teknopark’ın köklü firmalarından İletişim Yazılım sergi alanında yer almakla birlikte, İletişim Yazılım Genel Müdürü Selçuk ŞEN “KOBİLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONU” konulu oturumda konuşmacı olarak söz aldı. Selçuk ŞEN konuşmasında, KOBİ’lerin mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dijitalleşme sürecinde KOBİ’lerin izlemesi gereken yol haritasına ilişkin bilgiler verdi.

Ana Tema: Dijital KOBİ Hareketi

KOBİ’ler Türkiye ekonomisindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyorlar ve tüm ekonomik faaliyetlerin de yaklaşık yüzde 55’lik bölümünü gerçekleştiriyorlar. Ekonomik büyümede bu denli kritik rolleri olan KOBİ’ler en az büyük şirketler kadar teknolojiye, dijital dönüşüme ihtiyaç duyuyor. KOBİ’lerin büyümesi, rekabet edebilmesi ve ayakta kalması için bilişim teknolojilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Büyümek ve kurumsallaşmak isteyen her KOBİ pazar ve rekabet koşullarını çok iyi değerlendirerek buna göre kendi içinde hangi değişimi yapması gerektiği ve önceliklerinin neler olduğunu iyi tespit etmeli.

Özellikle yeni ekonomik modellere geçiş yapmak zorunda olan iş dünyası ve KOBİ'ler için dijital dönüşüm kaçınılmaz. KOBİ’lerin işlerini büyütmek, maliyetleri düşürmek, kar elde etmek, verimli olmak, kaliteli ve hızlı üretmek, müşterilerini kaybetmemek/yeni müşteriler bulmak, hızlı kararlar almak, inovatif olmak, iş ortakları ve tedarikçileriyle dijital ekosistem oluşturmak, yasal mevzuata tabi olmak, marka yaratmak ya da marka güçlendirmek, uluslararası iş ve ticaret standartlarına uyum, rekabet gücü elde etmek, ihracat yapabilmek vb. başlıkları önceliklendirerek en fazla dönüşüme ihtiyaç duyulan bölümden işe başlaması çok önemli. Bir adım sonrasında da bunun için hangi teknoloji çözümlerinden yararlanacağını belirlemesi; sonrasında da bu dönüşümü mevcut insan kaynağıyla yapıp yapamayacağına bakıp, yapamıyorsa yeni kaynakları bünyesine katma yoluna gitmesi gerekiyor.