ULUTEK ve ULUSEM' den İşbirliği Protokolü

8 Ağustos 2019 Perşembe

ULUTEK Teknopark ile Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) arasında ortak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ ve ULUSEM Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DOKUR tarafından imzalandı.

KÜSİ faaliyetleri kapsamında KÜSİ Çalışma Grubu Bursa İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet KANIK’ın her iki kurumu ziyareti ve neticede kurumların bir araya gelmeleriyle üzerinde çalışılan protokol hayata geçirildi. Kurumların bir araya gelmesiyle ileriye yönelik faaliyet planlamaları gerçekleştirildi. ULUTEK Teknopark ve ULUSEM’in, birlikte tertip edecekleri eğitimlere ilişkin, her iki kurumun imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda katkı sunarak, Teknopark firmaları, üniversite akademisyen ve öğrencileri ile sanayi kuruluşları faydasına faaliyetler yürütmesi amaçlanmaktadır.