Ar-Ge ve Teknopark Firmaları İçin Enflasyon Düzeltmesi: Finansal Doğruluk ve Rekabet Gücü

  • <%=haberItem.BASLIK %>
5 Mart 2024 Salı

ULUTEK Teknopark, bünyesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik Ar-Ge ve Teknokent işletmelerinde 2023 yılına ilişkin bilançonun enflasyon düzeltmesinde özel durumlar hakkında danışmanlık toplantısı düzenledi. 


ULUTEK Teknopark Yeminli Mali Müşaviri Ali Kara konuşmacılığında gerçekleştirilen ‘Ar-Ge Ve Teknokent İşletmelerinde 2023 Yılına İlişkin Bilançonun Enflasyon Düzeltmesinde Özel Durumlar’ başlıklı danışmanlık toplantısında, enflasyon düzeltmesinin amacı, şartları, Ar-Ge harcamaları amortismanlarının düzeltilmesi, proje maliyetlerinde enflasyon düzeltmesi ve Ar-Ge harcamalarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. 


‘Enflasyon Düzeltmesi Ar-Ge ve Teknokent Firmaları için Kritik Bir Adım’
Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılarak vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesinin finansal raporlamada doğru ve şeffaf bir görünüm sağlamak adına son derece kritik olduğuna değinen Kara, "Enflasyon düzeltmesi, mali tabloların gerçek durumu ifade etmesini sağlayarak, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer paydaşlar açısından güvenilir bir temel oluşturur. Ar-Ge harcamaları amortismanlarının düzeltilmesi ve proje maliyetlerinde enflasyon düzeltmesi gibi konular, özellikle Ar-Ge ve Teknokent firmaları için büyük önem taşır. Bu firmaların yoğun bir şekilde Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapması, uzun vadeli projeler yürütmesi ve yenilikçi çözümler geliştirmesi nedeniyle, mali tablolarındaki enflasyon etkilerinin doğru bir şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Ar-Ge harcamalarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması da, bu firmaların mali tablolarının doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Bu sayede, Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımların gerçek değeri ortaya çıkar ve şirketlerin mali performansları daha doğru bir şekilde değerlendirilir." dedi.


Rekabet Gücünü Artırma Yolunda Finansal Doğruluk Sağlanmalı
Ar-Ge harcamalarının enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması, devam eden projelerde düzeltme süreçleri ve 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Kara, “Ar-Ge ve Teknokent firmaları, ülkemizin rekabet gücünü artırmada kritik bir role sahip. İnovasyon ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar, sadece kendi büyümelerine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, bu firmaların mali tablolarını doğru bir şekilde düzenlemek ve enflasyon etkilerinden arındırmak, sadece mali açıdan değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikleri ve büyüme potansiyelleri açısından da kritiktir. Mali tabloların doğru ve güvenilir olması, firmaların yatırımcıların ve paydaşların güvenini kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca, doğru finansal bilgilerle yönetim kararlarının daha sağlıklı bir şekilde alınması sağlanır. Bunun yanı sıra, enflasyon etkilerinden arındırılmış mali tablolar, şirketlerin gerçek performansını daha iyi yansıtır ve uzun vadeli stratejik planlama süreçlerinde daha güvenilir veriler sunar.” ifadelerini kullandı.