E-TURQUALİTY PROGRAMI, BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜ BURSA'DA BULUŞTURDU

  • <%=haberItem.BASLIK %>
27 Haziran 2022 Pazartesi

Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik ciddi fırsatlar sunan ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile hayata geçirilen E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı, BTSO, ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bilişim Sektörü Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’nda mercek altına alındı. E-Turquality Destek Paketi ile bilişim sektörünün ivmelenmesi hedefleniyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ Teknoloji  Transfer Ofisi (TTO) işbirliğinde, küresel çapta önemli yazılım üretme kapasitesi olan şirketlere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü destekleri ile başlatılan E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı kapsamında, ‘Bilişim Sektörü Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Özgün Özenci’nin sunum yaptığı toplantıya; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Meclis Üyesi ve BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Münür Özgen, ULUTEK Teknopark İş Geliştirme Sorumlusu Mustafa Kahraman, BTSO Meclis ve Komite üyelerinin yanı sıra bilişim sektörü temsilcileri katıldı.

CİDDİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR
Bilişim sektörü temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda, sanayi ve perakende şirketlerinin küresel pazarlara girebilmesi ve marka değerini artırması için ortaya çıkan Turquality programına benzer nitelikte olan E-Turquality Programı’nın, teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsadığı ve ciddi avantajlar sağladığı vurgulandı. ‘Yeni Dönemde Bilişim Sektörü Destekleri’ sunumunda özellikle personel ve istihdam destekleri kapsamında önemli destekler sağlandığını belirten Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Özgün Özenci, program kapsamında şartlara uyan firmaların yıllık periyod için ülke başına yıllık 100 milyon TL’yi bulan desteklerden yararlanabileceğini söyledi. Küresel çapta 3 milyar dolar seviyelerinde olan yüksek teknoloji ihracatı rakamının E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı desteğiyle, kısa sürede 15 milyar dolar seviyelerine çıkması hedefleniyor.