ULUTEK'TE GÜNDEM, GİRİŞİM SERMAYESİNE YATIRIM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE UZAKTAN ÇALIŞMA

  • <%=haberItem.BASLIK %>
14 Nisan 2022 Perşembe

ULUTEK Teknopark’ta girişim sermayesine yatırım yapma yükümlülüğü ve uzaktan çalışmada gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması ile ilgili düzenlemeler hakkında firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

ULUTEK Teknopark Yeminli Mali Müşaviri Ali Kara’nın eğitmen olarak katıldığı toplantıda TGB kazanç istisnasının belirli bir kısmının girişim sermayesi olarak yatırılması zorunluluğu uygulaması ve uzaktan çalışmada gelir vergisi stopaj teşviği ile ilgili esasları düzenleyen tebliğ taslağı hakkında firmalara önemli bilgiler verdi.

GİRİŞİM SERMAYESİNE DESTEK
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde Teknokent Kazanç istisnasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olması gerektiğini belirten Yeminli Mali Müşavir Ali Kara, “Bu tutarların, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç / indirim konusu yapılan tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecektir.” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMADA GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİĞİ
Gelir vergisi stopajı teşviklerine ilişkin tebliğ taslağına da değinen Ali Kara, “Cumhurbaşkanı kararnamesi  ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde ellisini aşmamak kaydıyla bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir” ifadelerini kullandı.