ULUSLARARASI AR-GE FONLARI, ULUTEK'TE ANLATILDI

  • <%=haberItem.BASLIK %>
26 Ağustos 2021 Perşembe

ULUTEK Teknopark firmalarının uluslararası Ar-Ge fonlarından yararlanabilmesi için bilgilendirme eğitimi verildi. 

ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi ve Sistem Global iş birliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Ar-Ge Fonları Eğitimi’ çevrimiçi gerçekleştirildi. Sistem Global Teknoloji Uluslararası Fonlar Uzman Yardımcısı Rengin Kürkçüoğlu; uluslararası fon programları, Horizon Europe (Ufuk Avrupa) ve EUREKA programları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL AR-GE PROGRAMLARI
Avrupa Birliği çerçeve programlarının dünyanın en büyük sivil ar-ge programı olduğunu ifade eden Rengin Kürkçüoğlu, “Programın amaçları sosyal ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini artırmak. 1980’lerden beri süregelen çalışmalar var. Hedeflenen ise Avrupa’nın Ar-Ge altyapısını sağlayarak bunu destekleyecek çalışmalar ortaya konması için fon oluşturmak. Türkiye, programa resmi ve sistematik olarak 6’ncı çerçeve programı itibariyle katıldı. Buradaki bütçe, her yeni dönemde kademeli olarak artıyor. Bunun nedeni, artık daha teknolojik daha pazara yakın çalışmaların beklenmesi. Horizon 2020 Programı 2020’de kapandı. Yeni program, Horizon Europe ismiyle yayınlandı ve 2020 itibariyle tam olarak başlatıldı. 2021-2027 yılları arasında uygulanacak. Bu program ise AB’nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmek, inovasyon kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek gibi hedefleri amaçlıyor” dedi.

TÜM TEKNOLOJİ ALANLARI, EUREKA’YA PROJE SUNABİLİR
EUREKA Programı’nda pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiğini de katılımcılarla paylaşan Rengin Kürkçüoğlu, “EUREKA Programı’nda uluslararası iş birlikleri oluşturulurken projeler, ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 Programı ile destekleniyor. 1509 Programı’na sadece sermaye şirketleri başvuru yapabiliyor. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine yüzde 60 oranında, KOBİ’lere ise yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanıyor. EUREKA Programı’na tüm teknoloji alanlarında proje sunulabilir. Projelerin yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında olması gerekiyor” diye konuştu.