TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yeni TÜBİTAK proje adedine değil, proje verimliliğine odaklandı

10 Aralık 2019 Salı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaşanan ekonomik zorlukları fırsata dönüştürmek için kurum olarak proje adedi ve verilen destek miktarı yerine, projenin içeriği ve verimliliğine odaklandıklarını söyledi.

GÖREV SÜRECİ BOYUNCA İKİNCİ KEZ GELDİĞİ İLK ÜNİVERSİTE

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ‘Aday Araştırma Üniversitesi’ kategorisinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni (BUÜ) ziyaret etti. 20 aylık görev süresi içerisinde ilk kez bir üniversiteye birden fazla geldiğini açıklayan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bursa Uludağ Üniversitesi bizim için oldukça kıymetli bir üniversite. Türkiye’nin geleceği açısından değerlendirildiği zaman, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin üreteceği bilgi ve yetiştireceği insan kaynağı noktasında ayrı bir beklenti içerisindeyiz. Bu üniversitemizin de içerisinde olduğu ve halen yürürlükte olan programlarımız var. Bunları birlikte değerlendiriyor olacağız ve günün sonunda buradan ayrılırken, daha etkin ve çıktı odaklı bir süreçte biz yaptıklarımızı hem paylaşmış hem de üniversitedeki akademisyenlerimizin araştırmacılarımızın ve doktora öğrencilerimizin görüş ve önerilerini alıp, süreçlerimizi daha iyi nasıl yaparız noktasında görüşmeler yapmış olacağız” dedi.

BİLGİ ÜRETİMİNİN EN ÖNEMLİ ADRESİ ÜNİVERSİTELERDİR

BUÜ’de yakın dönemde açıklanan 11. Kalkınma Planı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımladığı Strateji Belgesi konularını ele alacaklarını kaydeden TÜBİTAK Başkanı Mandal; “Bu doğrultuda milli teknoloji hamlemizi nasıl gerçekleştireceğiz? Sorusuna cevap arayacağız. Akademisyenlerimizle, doktora öğrencilerimizle ve katılan tüm paydaşlarımızla bu konu hakkında fikir alışverişi yapacağız. Tabii ki burada en önemli aktör bilgi üretimidir. Bilgiyi üretecek olan insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Dolayısıyla bunların en önemli adres noktası da üniversitelerimizdir. Üniversitelerimizin bu anlamında değerlendirilmesi, geleceğe bakış ve TÜBİTAK’ın özellikle yakın zamanda başlatmış olduğu bir takım programlar var bu konular hakkında konuşacağız. Hem de katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişi yapacağız” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER-SANAYİCİLER VE PAYDAŞLAR BİRLİKTE VERİMLİ İŞ YAPABİLMEYİ ÖĞRENMELİ

Türkiye’nin 2019 yılında ekonomik olarak bir takım zorluklar yaşadığının altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, kurum olarak bu zorlukları fırsat noktasına çevirmek için bir takım düzenlemeler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yürütülen programları daha esnek ve hesap verebilir hale getirdiklerini açıklayan Mandal; “Biz burada kaynaklarımız kısıtlı noktasını ön planda tutmaktan daha çok, var olan kaynaklarımızı olabildiğince etkin çıktıları bulunan bir noktaya getirmek için uğraş verdik. TÜBİTAK, geçmişte kendisine şu kadar projeyi bu kadar bütçe ile destekledim gibi bir başarı kıstası koymuştu. Bu dönemde verilen desteklerle ne kadar başarılı projeleri ön plana getirebiliriz ve özellikle de kaynak tedarik imkânlarını ve bu imkânlarla nasıl daha fazla iş yapabiliriz gibi noktalara odaklandık. Daha fazla üniversite, üniversite ile bir araya gelsin. Daha fazla üniversite, sanayi ile bir araya gelsin. Daha fazla sanayici, sanayici ile bir araya gelsin ve biz birlikte işbirliği yapmayı öğrenelim. Bu konu üzerine çalıştık. Bu dönemde yapılan çalışmaların ve sonuçlarının daha görünür hale geldiğini düşünüyorum. 2020 yılında bunun etkisinin daha da arttırılacağına inanıyorum. O yüzden geleceğe doğru baktığımız zaman; bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde ülkemizin ihtiyacı net. Türkiye, hem bölgesinde hem de küresel boyutta lider bir ülke olmak istiyor. Bunun başta savunma sanayi olmak üzere bunu söyleyebiliriz. Ülkemizin gelecekte ilaç ve enerji sektörleri içinde de yer bulacağı görüşündeyim. Bursa’da bunun için en önemli merkezlerden birisidir” şeklinde konuştu.

ANAHTAR KELİMEMİZ; NİTELİKLİ BİLGİ

Kurum olarak son zamanlarda gündeme getirdikleri Yeni TÜBİTAK kavramına da açıklık getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, “Sadece girdi odaklı bir süreçten, vermiş olduğu kaynağın ne kadar verimli, çıktısı ve etkisi oluşacağını sorgulayan bir kuruma dönüşüyoruz. Bunun için de bizim anahtar kelimemiz; nitelikli bilgi üretmektir. Bilgiyi üretecek olan nitelikli insanı yetiştirmek ve bunu yaparken de kurumların kendi başında değil, işbirliklerini geliştirecekleri şekilde yapmak istiyoruz. Birlikte iş yapmayı öğrenmelerini ve uygulamalarını arzu ediyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ NOKTASINDA KALICI ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yaklaşık 7 ay önce göreve geldiklerini ve bu süreçte iki ana konuya odaklandıklarını vurguladı. İlk önceliklerinin öğrenci odaklı üniversite olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, ikinci önceliklerinin de kent ile içiçe geçmiş, kent ile diyalog halinde bir yapı oluşturmak olduğunu belirtti. Üniversite-Sanayi işbirliği noktasında da çok ciddi planlamalar yaptıklarını ve bu alanda adımlar attıklarını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversitemiz, kentimiz ve ülkemiz için neler yapabiliriz anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu konuda neler yapabiliriz sorusuna kendi içimizde değil, kent yöneticileri ve sanayicilerle görüş alışverişinde bulunarak cevap vermeye gayret ediyoruz. Gerçek anlamda üniversite-sanayi işbirliğinin hayata geçirilmesi için kısa zamanda önemli adımlar attık. Planlamalarımız ilk meyvelerini vermeye başladı. İnşallah TÜBİTAK ve diğer ilgili kurumlarımızın da desteği ile hem 2244 Sanayi Doktora Projesi konusunda hem de diğer programlarda üniversitemizin aldığı payı çok daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.

Programın sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a günün anısına hediye takdimi gerçekleştirildi.