SAVUNMA SANAYİİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİ VE SİSTEM YAKLAŞIMIYLA YENİLİKÇİ ADIMLAR

  • <%=haberItem.BASLIK %>
2 Nisan 2024 Salı

ULUTEK Teknopark'ta düzenlenen ‘Savunma Sanayiinde Ar-Ge; Sistem Yaklaşımı ve Yüksek Teknoloji’ başlıklı çevrimiçi toplantıda, savunma sanayiinde Ar-Ge, sistem yaklaşımı ve yüksek teknoloji konularını ele alındı. 


Teknopark bünyesinde düzenlenen çevrimiçi toplantıda, Üstünova Mühendislik ve Ar-Ge Genel Müdürü Tolga Üstünova, savunma sanayiindeki Ar-Ge faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda, sistem yaklaşımı, entegrasyon, tasarım ve simülasyon, yazılım, Ar-Ge sistemlenmesi ve yüksek teknoloji konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.


ÜSTÜNOVA: SİSTEM YAKLAŞIMI VE YÜKSEK TEKNOLOJİYLE SAVUNMA SANAYİİNDE VERİMLİLİK ARTIYOR
Sistem mühendisliğinin, yüksek teknolojiyi hedefleyerek farklı disiplinlerden yararlanarak başarılı sistemlerin oluşturulmasını amaçladığını belirten Üstünova, savunma sanayiindeki Ar-Ge faaliyetlerinin genellikle sistem yaklaşımı ile yürütüldüğünü ve bu yaklaşımın savunma sistemlerini bütünsel olarak ele alarak entegrasyonunu sağladığını ifade etti. Üstünova, "Savunma sanayiindeki Ar-Ge faaliyetleri, genellikle sistem yaklaşımı ile yürütülür. Sistem yaklaşımı; donanım, yazılım, insan faktörü gibi etkileşimleri ve entegrasyonunu vurguluyor. Bir savunma sisteminin etkinliği, bileşenler arasındaki uyum ve koordinasyona bağlıdır ve Ar-Ge faaliyetleri, sistem yaklaşımı ve yüksek teknolojinin entegrasyonunu gerektirir. Bu sayede, sistemlerin daha verimli, etkili ve güvenilir olması sağlanır.” dedi.


‘ENTEGRASYON VE TEST SÜREÇLERİNDEKİ ÖNEM: SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ALANI’
Entegrasyonu sağlamak adına sistem mühendisliğinin, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş bir alanı kapsadığını belirten Üstünova, “Sistem mühendisliği, bu alanda çalışmak isteyenler için çeşitli zorluklar ve beklentilerle dolu. Entegrasyon ve test süreçlerindeki detaylı anlayış, tasarım ve simülasyon yetenekleri, yazılım Ar-Ge sistemlerinin geliştirilmesinde uzmanlık ve yüksek teknolojiye hakimiyet gibi beceriler önemli. Ancak, bu alan sadece teknik bilgiye değil, aynı zamanda problem çözme yeteneğine, ekip çalışmasına ve sürekli öğrenmeye dayalı da bir disiplindir. Başarılı olmak için, çok disiplinli ekiplerle çalışma becerisi ve sürekli olarak değişen teknolojik gelişmeleri takip etme yeteneği gereklidir  diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.