ULUTEK'TEN FİRMALARA YATIRIM FONLARI BİLGİLENDİRMESİ

  • <%=haberItem.BASLIK %>
6 Kasım 2023 Pazartesi

ULUTEK Teknopark çevrimiçi bilgilendirme toplantılarına ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Vergi Avantajları’ konusuyla devam etti.

ULUTEK Teknopark bünyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi bilgilendirme toplantısında ROTA Portföy Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Müdürü Didem Özer ve ROTA Portföy Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Direktörü Kerem Aksoy tarafından girişim sermayesi yatırım fonları ve vergi avantajları konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

AR-GE VE TEKNOKENT İSTİSNALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Ocak 2021 tarihinde yapılan geliştirme faaliyetlerinin ardından Ar-ge ve Teknopark istisnalarında önemli değişiklikler olduğunu belirten Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Müdürü Didem Özer, ''Fon ayrımları ve ayrılan fonun yatırıma dönüştürülmesi uygulamalarında Ar-ge indirimi ve Teknokent istisnasının 1 Milyon TL ve üzerinde olması halinde istisna edilen tutarın yüzde 2'sinin bir fona ayrılması gerekiyor. Ayrılan fon tutarı geçici hesapta tutularak yıl sonuna kadar girişim sermayesi yatırım fonları ya da kuluçka merkezlerine yönlendirilmesi bekleniyor. Eğer yatırıma yönlendirilmezse elde edilen tutarın yüzde 20’si Ar-ge indirimine ya da teknokent istisnasına konu edilemez ve bu tutar nedeniyle zamanında alınamayan vergiler kurumlar vergisi olarak faiziyle tahsil edilir.'' şeklinde konuştu.


TEKNOKENTLER İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Direktörü Kerem Aksoy ise iş zekası yazılımları ve bilgi teknoloji şirketlerinde yapılan girişim sermayesi yatırımlarının stratejisine odaklandı. Aksoy, “Girişim sermayesi fonları, genellikle teknolojik yeniliklere odaklanır ve inovatif şirketlere yatırım yapar. Bu da girişimcilik ekosistemini büyütür. Teknokentlerde faaliyette bulunan kurumların bu fonlara yatırım yapması ürünlerin pazara yayılımını artırarak gelişme sağlayabilir ayrıca yurt dışı iş geliştirme ve pazarlama teknikleriyle küresel satış gücünü de artırır. Yatırımcılar geliştirilen projeler için finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla girişim sermayesi fonlarından yatırım alabilirler. Bu tür yatırımların teknolojik inovasyonu teşvik ederek, girişimciliği desteklemesi finansal büyümeyi artırarak hem ekonomik hem de inovatif açıdan olumlu sonuçlar doğurur diyebiliriz.” dedi.