AVRUPA İŞLETMELER AĞI
Ulutek Tgb Ortağı Uludağ Üniversitesi
Ulutek Tgb Ortağı Uludağ Üniversitesi


Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) CIP Projesi dahilinde oluşturulan ve COSME adı altında devam eden  Ulusal Koordinatörlüğünü KOSGEB in üstlendiği,

 • 53 Ülkede
 • 600’den fazla organizasyon
 • 4000’den fazla uzman personel ile

23 Milyon işletmeyi birbirine bağlayan en büyük Ağ'dır.

Bu Ağ; KOBİ’lere AB mevzuatı, Avrupa çapında doğru iş ortakları bulma, rekabetçilik ve inovasyon (yenilikçilik) yeteneklerini geliştirme, AB projelerinden faydalanma konularında aktif destek sağlayan alanında en büyük organizasyondur.

 

İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

COSME, AB’nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, 2014-2020 yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracıdır.

Temel Amaçlar;

 • İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak,
 • Eko-Yenilik de dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek,
 • Rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlı bir bilgi toplumunun gelişimine hız vermek,
 • Ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek,

                         

ULUTEK; Türkiye genelinde oluşturulan 7 Konsorsiyumdan biri olan Doğu Marmara Avrupa İşletmeler Ağı ortaklarından biri olarak KOBİ’lere hizmet sunmaktadır.

 

Doğu Marmara İşletmeler Ağı İçerisinde Ulutek A.Ş.’nin Hizmetleri;

 • KOBİ'lerin uluslararası işbirliklerini geliştirmek,
 • Ar-Ge çalışmalarına yönelik yeni pazar arayışlarına destek vermek,
 • Ar-Ge çalışmalarınıza uluslararası ortaklar bulmak,
 • AB ve uluslararası Ar-Ge hibe programları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • AB ve uluslararası Ar-Ge hibe proje teklif çağrıları konusunda bilgilendirmek,
 • Uluslararası ortaklarla yürüteceğiniz Ar-Ge projelerinizi nasıl hazırlayacağınız konusunda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri için atölye çalışmaları,
 • Teknoloji-inovasyon, hibe programları konularında bilgilendirme gibi çeşitli hizmetler sunmak
 • Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkabilecek patent, faydalı model, vb. konularında bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • Sektörel toplantılar düzenlemek,
 • Bilgilendirme yayınları hazırlamak ve bastırmak,
 • Yüz yüze görüşmelerle, şirket bilgilerinizi standart profil formlarına alarak uluslar arası platformlarla paylaşmak,
 • Yenilik (inovasyon) teklif ve taleplerinizi uluslararası platformlara iletmek


ARALIK 2015

PDFKASIM 2015

DOCEKİM 2015

PDFEYLÜL 2015

PDFAĞUSTOS 2015

PDFTEMMUZ 2015

PDFHAZİRAN 2015

DOCMAYIS 2015

PDFNİSAN 2015

PDFMART 2015

PDFŞUBAT 2015

DOCOCAK 2015

PDF