Rekabetçi Sektörler Programı Çerçevesinde Yeni Destek Programı Geliyor

23 Ocak 2017 Pazartesi

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında yeni çıkılacak destek programının kapsamını oluşturmak üzere 17 Ocak günü Ankara'da tam günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Ulutek'i temsilen katılan Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet KANIK, "bu çağrı ile teknoparklara, TTO'lara, üniversitelere ve KOBİ'lere hizmet veren çeşitli çatı örgütlerine proje bazlı önemli fırsatların sunulmasının beklendiğini" ifade etmişlerdir.

RSP Nedir?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve T.C. eş-finansmanıyla oluşturulan Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel bir çatı programdır. RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulanmıştır. Bu dönemde, toplam 565 milyon avro bütçeyle Türkiye’nin daha az gelişmiş 43 iline 502 milyon Avro mali kaynak aktarılmıştır.

Rekabetçi Sektörler Programının, 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni döneminde, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYOP) olan faaliyetler ise tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Yeni dönem destekleri için yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturulmuştur. Bu kapsamda, yeni dönemde bir teklif çağrısına çıkılarak desteklenecek projelerin seçimine başlanması planlanmakta ve desteklenen proje sayısının artırılması amaçlanmaktadır.