Butech Yazılım Kümesi Kurumsal İletişim Eğitimine Katıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülen T.C. Ticaret Bakanlığı destekli HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi çerçevesinde oluşturulan BUTECH Yazılım Kümesi firma yetkililerinin katılımıyla 23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde Kurumsal İletişim eğitimi gerçekleştirilmiştir. Yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtdışında birçok ikili iş görüşmesi gerçekleştiren küme firmaları uygulamalı eğitim ile iletişim konusunda deneyimini artırarak planlanan yurtdışı faaliyetlerinde gerçekleştirecekleri ikili iş görüşmelerine daha hazır hale gelmişlerdir.