Bakanlık Temsilcilerinin Ulutek Ziyareti

16 Temmuz 2019 Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından teknoparkların faaliyetlerinin yıllık değerlendirmesinin yapılması amacıyla her yıl bölge temsilcileri tarafından ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede; 10 Temmuz 2019 tarihinde bölgemiz ziyaret edilerek, ziyaret kapsamında bölgemizin genel değerlendirmesi yapılmış, bölge firmalarının çalışmaları ele alınmış, Bakanlıkça yürütülen KÜSİ, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması ve sanayi işbirliği programlarına yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Sonrasında Adeko Yazılım, Türk Ticaret.Net Yazılım ve BLF Optik firmaları ve Kuluçka ve Ön kuluçka merkezleri ziyaret edilerek, girişimcilerin projeleri hakkında bilgi alınmıştır.