Ulutek Yazılım Kümelenmesi Tanıtım Toplantısı

17 Temmuz 2019 Çarşamba
Sayın Ulutek Teknopark Firma Yetkilileri,

 

Ulutek Teknopark olarak, firmalarımızın kapasite ve bilgi birikiminin geliştirilmesi, bu doğrultuda uluslararası rekabet edebilirliklerinin güçlendirilmesi ve ihracatlarının arttırılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyetlere %75 oranında desteğiyle yürütülecek ve 3 yıl sürecek olan HİSER Projesi kapsamında ikinci Yazılım Kümemizi kuruyoruz. Ulutek’te faaliyet gösteren ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek isteyen firmalarımız için yürütülen proje kapsamında, 3 yıl boyunca Ticaret Bakanlığı ve Ulutek Teknopark destekleriyle faaliyetlere katılım gerçekleştirebilirsiniz.   

 

Küme faaliyetleri kapsamında yürütülecek faaliyetler:

  • Sektör ve firma bazında ihtiyaç analizlerinin yapılması, hedef pazarların belirlenmesi ve proje yol haritasının hazırlanması
  • İhtiyaç belirlenen konular için eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının sağlanması (Satış, Pazarlama, Dış Ticaret, İhracat, Stratejik Yönetim, Marka Yönetimi, Finans, Kurumsallaşma vb. sektöre özel konular)
  • Tanıtım çalışmalarında yer alma  (Küme web sitesi, küme tanıtım broşürü/kitapçığı, küme tanıtım filmi)
  • Yurtdışı Pazarlama Faaliyetlerine katılım (İkili iş görüşmeleri, firma/kurum ziyaretleri, fuar ziyareti)
  • Yurtdışından alım heyetlerinin Türkiye'ye getirilmesi (İkili iş görüşmeleri, firma ziyaretleri)

 Önemli Hususlar

  • Şahıs firmaları Bakanlık tarafından HİSER Projesine kabul edilmemektedir.
  • Ulutek’te faaliyet göstermeyen firmalar projede yer alamazken, firmanın Ulutek’ten ayrılması durumunda da faaliyetlere katılması söz konusu değildir.
  • Bir firma aynı anda iki HİSER Projesinde birden yer alamamaktadır.
  • İhtiyaç Analizi ve Eğitim/Danışmanlık faaliyetine katılmayan firmalar daha sonra gerçekleştirilecek olan yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılamamaktadır.

Projede yer almak isteyen firmalarımızın "HİSER Katılımcı Talep Yazısı"nı  (Ek-22C) bilgisayar ortamında doldurup kaşeli ve ıslak imzalı olarak en geç 25 Temmuz 2019 mesai bitimine kadar Ulutek Teknopark Yönetimine iletmesi gerekmektedir. Katılım taleplerinin toplanmasıyla birlikte Teknopark Yönetimi ve Bakanlıkça değerlendirilerek, yeterli sayıya ulaşılmasıyla birlikte katılımcı dahil edilemeyecektir. Bu sebeple Katılımcı Talep Yazısı teslim edilme sırası dikkate alınacaktır.

Projeye katılacak firmalarımızın, projeye ilişkin detaylı bilgilerin verileceği ve mevcut küme yararlanıcı firmaların deneyimlerini paylaşacakları toplantıya katılımları beklenmektedir.

Toplantı 18 Temmuz 2019 Ulutek Teknopark Seminer Salonunda düzenlenecek olup, saat 10:00 itibariyle başlayacaktır.

Toplantı kaydı için tıklayınız.

İletişim : Mustafa KAHRAMAN - 0224-280 84 19
E-Posta : m.kahraman@ulutek.com.tr

 


EK-22C