TEKNİK BİLİMLER MYO Bilgisayar Programcılığı Programı Öğrencilerinin Sertifikalı Eğitimleri Tamamlandı

14 Mayıs 2019 Salı

Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencilerinin mesleki gelişimi, sanayi ile buluşması ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde mesleki eğitimde Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilecek nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla ULUTEK ile işbirliği içerisinde sertifikalı seminer programları tamamlandı. Beş adet eğitimden oluşan seminer programını tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanmışlardır. Prog. Başk. Öğr. Gör. Ebru Yeniman Yıldırım tarafından organize edilen ve tamamlanan seminer programlarıyla gençlerin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak, mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi ve teknolojik gelişmelere adaptasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

10 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanan seminerlerle birlikte sertifika töreninde eğitimlere devam eden ve tamamlayan öğrencilerimize Sertifikaları verilmiştir.
 

10/05/2019 tarihinde TÜRKTİCARET.net Yazılım firması Sn. Abdullah ÇAKMAK tarafından “Web Yazılımlarında Çağı Yakalamak” konusunda seminer gerçekleştirildi. Seminerde öğrencilere kullanılan son web teknolojileri, web yazılım dilleri ve bu dillerin özellikleri anlatıldı. Web sayfaları oluşturulurken teknik alt yapıda Web programlama dillerinden (PERL, CGI, ASP, PHP, JSP, ASP.NET, XML, VB.NET vb.) diller kullanılırken birçok teknoloji ve yazılım devinin kendi iç sistemlerinde yıllardır kullandığı C, C++, Java, Python vb. bir çok farklı programlama dili ve teknolojinin farklı farklı avantaj ve dezavantajları değerledirildi ve son yıllarda Google tarafından geliştirilen Go dili ve Apple Swift dili konusunda teknik bilgiler verildi. Web yapı ve kullanım madenciliği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

29/03/2019 tarihinde Ayen Yazılım ve Bilgi Sistemleri firması Sn. Berkant KARAGÖZLER tarafından “E-Ticaret Yazılımları” konusunda seminer gerçekleştirildi. Seminerde öğrencilere son yıllarda E-ticaret konusunda nitelikli insan kaynaklari talebinin artması dolayısıyla ticarette her geçen gün etkisini arttıran E-Ticaret sitesi hazırlama aşamaları anlatıldı. E-Ticaret sitelerinin teknik alt yapısının hazırlanması, web sitesi tasarımının ve web programlama (HTML, Java ve C vb.) alt yapısının oluşturulması ve E-Ticaret Teknolojileri anlatıldı.

08/03/2019 tarihinde Novi Teknoloji Yazılım firması Sn. Metin DURUKAN tarafından “Otomotiv Sektöründe Verimlilik İçin Yazılım Teknolojileri” konusunda seminer gerçekleştirildi. Seminerde öğrencilere otomotiv sektöründe verimlilik için otomasyon sistemlerinin önemi ve sağladığı avantajlar anlatıldı. Endüstri 4.0’ın otomotiv sektöründeki önemi vurgulandı. Yazılımın otomasyon sistemlerinde kullanılmasının otomasyon sistemlerinin daha akıllı, verimli ve esnek olmasını sağladığı, fabrikalarda üretimin her aşamasının kontrolü sağlamayı mümkün kılıp aynı zamanda  herhangi bir safhada oluşabilecek olumsuzluğu da anında giderebilme imkanınını da getirdiği belirtildi.

21/12/2018 tarihinde Codeident Yazılım firması Sn. Erhan KUZUCU tarafından  “Endüstriyel Yazılım Sistemleri” konusunda seminer gerçekleştirildi. Seminerde öğrencilere Endüstriyel Otomasyon ve MES yazılımlarının üretimdeki önemi, endüstriyel yapay zeka uygulamaları, similasyon ve nesnelerin internetinin yazılımlardaki önemi konusunda eğitim verildi. Eğitimi veren kişinin 17 yıl önce mezun olmuş öğrencimiz ve kendi yazılım şirketini kurmuş olması öğrencilerimizin motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırmıştır.

14/12/2018 tarihinde Yalın Yazılım firması Sn. Ertan YILMAZ tarafından “Endüstri 4.0” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde öğrencilere küresel rekabetçiliğin gerekliliği olan ve dünyayı etkisi altına alan Endüstri 4.0’ın en önemli bileşenleri; nesnelerin interneti, sanal ve artırılmış gerçeklik, akıllı robotlar, büyük veri ve bulut teknolojilerinin önemi konusunda eğitim verildi.