Ulutek Sıfır Atık Yönetimine Geçti

3 Mayıs 2019 Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına gündeme getirdiği Sıfır Atık Projesi, Ulutek Teknopark'ta düzenlenen bir bilgilendirme toplantısı eşliğinde fiilen uygulamaya alınmıştır.

Ulutek Yönetiminin çevreye saygılı yönetim anlayışı, doğal kaynakların israfının önlenmesi ve gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir çevre bırakma sorumluluğunun bir gereği olarak yaklaşık 2 ay önce başlatmış olduğu "Sıfır Atık Projesi" yönetimi ve altyapı oluşturma çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Projenin daha etkin ve yaygın bir şekilde sahiplenilmesi ve geri dönüşüm konusuna daha bilinçli yaklaşılmasına katkı sağlanması amacıyla, "atık geri kazanımı ve sıfır atık yönetimi" konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Ulutek Teknopark yönetimi çalışanları, Uludağ Üniversitesi TTO çalışanları  ve bölgede faaliyet gösteren çeşitli firma çalışanları katılım sağlamışlardır. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ulutek Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet KANIK, projenin Ulutek ailesinin ortak projesi olduğunu, bütün bölge mensuplarınca sahiplenileceğini, bölgede çalışanların ortalama eğitim seviyesinin yüksek olduğunu ve dolayısıyla atıkların geri dönüşümü konusunda iyi bir örnek oluşturacakları konusunda çok ümitli olduğunu ifade etmiştir.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Ulutek firmalarından Uludağ Çevre Teknolojileri yöneticileri Prof. Dr. Kadir KESTİOĞLU ve Erdem KESTİOĞLU da katılımcılara  konu hakkında oldukça faydalı bilgiler vermiştir. Özellikle, kaynak israfının önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasının önemi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak toplanması, hangi atıkların geri kazanıma gönderilebileceği, geri kazanıma dahil olmayan atıklar ve toplanan atıklarına değerlendirilmesi gibi konuları kapsayan "atık yönetim planı" üzerinde durulmuştur. Toplantı, katılımcıların soru, görüş ve önerilerini dile getirmeleri ile son bulmuştur.