BUTECH Yazılım Kümesi Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ile İş Görüşmelerine Hazırlandı

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülen T.C. Ticaret Bakanlığı destekli HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi çerçevesinde oluşturulan BUTECH Yazılım Kümesi firma yetkilileri 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde Etkili Sunum Teknikleri eğitimine katılmıştır. Yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtdışında birçok ikili iş görüşmesi gerçekleştiren küme firmaları uygulamalı eğitim ile deneyimini artırarak 2019’da planlanan yurtdışı faaliyetlerinde gerçekleştirecekleri ikili iş görüşmelerine daha hazır hale gelmişlerdir.