Teknoloji Firmalarımız İçin Global Pazarlara Açılma Semineri

ULUTEK ve TİM-TEB Girişim Evi tarafından 22 Ekim 2018 tarihinde “Global Pazarlara Açılmak” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Seminerde, dış ticarete henüz başlamamış veya mevcut dış ticaret faaliyetlerini geliştirmek isteyen teknolojik firmalar ve girişimciler için aşağıdaki konulara değinilmiştir.  

  • İşletmelerde Uygulanabilir Stratejik Dış Ticaret planı hazırlanması ve Yönetimi
  • Temel Dış Ticaret Bilgileri, Kavramlar, Terimler
  • Dış Ticarette Taşıma Türleri ve Uluslararası Teslim Şekilleri
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Risklerin Minimizasyonu
  • Bilişim Sektöründe Dış Ticaret
  • Dış ticaret mevzuatı
  • Uluslararası sözleşmeler
  • Uyuşmazlıkların giderilme yöntemleri