ULUTEK'ten Bir Ar-Ge Merkezi Daha...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

5746 sayılı kanun sonrası ülkemizde hızla Ar-Ge Merkezleri kurulmaya başlamış olup, toplamda Ar-Ge Merkezi sayısı 776’ya ulaşırken Bursa’da ise 84’e ulaşmıştır.

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalardan kendi Ar-Ge Merkezini kuran firma sayısı Güncel Yazılım ile birlikte 9 olmuştur.

2017 yılının Ekim ayında başvurusunu yapan Güncel Yazılım; Ar-ge merkezi başvurusu 05/01/2018 tarihinde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleşen son sunumlarından sonra, denetim kurulunun oy birliği ile aldığı karar ile onaylanmıştır.

Güncel Yazılım, 2000 yılında kurulmuş olup, tekstil sektörüne yönelik yazılım hizmeti vermektedir.

Ulutek Yönetimi olarak, Türkiye ekonomisine ve yazılım sektörüne katkılarından dolayı kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.

 

www.guncelyazilim.com.tr