Ulutek Bilişim Kümelenmesi Dış Ticaret İstihbaratı eğitimi ile çalışmalarına devam ediyor

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülen T.C. Ekonomi Bakanlığı destekli HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi çerçevesinde oluşturulan Ulutek Bilişim Kümelenmesi için 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde Dış Ticaret İstihbaratı eğitimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden küme firmaları, küme faaliyetleri kapsamında dördüncüsü düzenlenen bu eğitim ile birlikte Dış Ticaret İstihbaratı, hedef pazar tespiti, hedef pazara giriş stratejileri konularında bilgilendirilmişler, uygulamalı yapılan eğitimde kendi ürün portföylerine göre çalışma imkanı bulmuşlardır.