MCC TECH

Kuruluş Yılı : 2007
Yetkili Kişi : Prof. Dr. M. Cemal ÇAKIR
Görevi : Firma sahibi
Telefon : (0224) 2808537
Fax : (0224) 2808537
Email : info@mcctech.com.tr
Web : www.mcctech.com.tr​
Ofis : Kat : 2, No: 244
Sektörü           : Mühendislik, Ulusal ve Uluslararası Projelerde Ar-Ge hizmeti sağlayıcısı

 

Firma' nın Hakkında

MCC Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi “Teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilikler geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak” amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.  

Özellikle ileri tasarım tekniklerinin sanayiye tanıtılması, tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan firmaların yıllar boyu biriktirdiği bilgi ve tecrübelerinin, tasarım ve imalat sistemlerine aktarılarak, bilgi temelli tasarım sistemlerinin oluşturulması ve böylelikle daha hızlı ve hatasız tasarımların yapılmasını sağlayacak altyapının kurulması firmanın hedefleri arasındadır.

Firmamız 2 adet KOSGEB projesi tamamlamış, bu çerçevede ilk yerli "Optik Ölçüm Cihazı Tasarımı ve Üretimi" ni gerçekleştirmiş ve ilk yerli "Tersine Mühendislik Yazılımı" nı geliştirmiştir.

Faaliyet Alanları:

  • TUBİTAK TEYDEB, KOSGEB ve Horizon2020 Phase1 projelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermek
  • Bu projelerdeki geliştirlen sistemlerle ilgili dinamik, statik, titreşim, CFD akış şeklindeki çeşitli FEA (Sonlu Elemanlar Analizleri) yardımıyla Ar-Ge desteği hizmeti vermek; 
  • Tasarım ve üretim işlemlerinin ve ürünün optimizasyonu konularında danışmanlık ve Ar-Ge Desteği hizmeti vermek, 
  • İleri imalat ve tasarım teknikleriyle, kesici takımlarla, CAD/CAM, DFMA ve TRIZ ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek; 
  • Yeni makine, cihaz veya ürün geliştirilmesi için bilgisayar destekli tasarım, üretim ve analiz hizmetleri vermek, 
  • Özel amaçlı mühendislik yazılımları geliştirmek şirketin ana faaliyetleridir. Geliştirilmekte olan bir FMEA yazılımı buna en iyi örnektir

Ürün ve Hizmetler :
KOSGEB projeleri çerçevesinde tamamlanmış, ancak ticari hale gelmemiş bir optik ölçüm cihazı ve bir tersine mühendislik yazılımı firmamız ürünleri arasındadır. Son olarak firmamız bir FMEA yazılımının geliştirilmesi ile de ilgilenmektedir.