ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş.

Kuruluş Yılı : 2012
Yetkili Kişi : Osman Oğuz YAPAR
Görevi : Genel Müdür
Telefon : +90 (224) 280 85 70
Fax : +90 (224) 280 85 71
Email : info@uludagtto.com
Web : www.uludagtto.com
Ofis : 2. Kat No: 213
Sektörü                  : ArGe Danışmanlık

 

Firma' nın Hakkında

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO) Aralık 2012 tarihinde kurulmuş ve TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenen ikinci 10 TTO projesi arasında yer almıştır.
UÜ-TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemiştir. Bölgedeki üniversitelere ait akademik bilginin, bilimin, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından arayüz görevini üstlenmiştir.
Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitelerin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür.
Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren UÜ-TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve İş Geliştirme birimleri bulunmaktadır.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları korunum ve ticarileştirme süreçlerinin başlatılması için üniversitenin bilgi varlıklarının tespiti, üniversite-sanayi işbirliği olanakları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, araştırmacı-sanayi/kamu eşleştirmeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirme ve yürütme destekleri, girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Faaliyet Alanları: Makine, otomotiv, elektronik, tekstil, kimya, malzeme,  vb. tüm sektörler

Ürün ve Hizmetler :
TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak