NOVİ TEKNOLOJİ YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ TİC. A.Ş.

Kuruluş Yılı : 2014
Yetkili Kişi : Metin DURUKAN
Görevi : Genel Müdür
Telefon : +90 224 442 81 00
Fax : -
Email : metin.durukan@noviteknoloji.com.tr
Web : www.noviteknoloji.com.tr​
Lokasyon : 3. Kat 318
Kuluçka Firması mı ?  : Hayır

 

Firma' nın Hakkında

Her geçen gün büyüyerek ve hızlanarak küreselleşen dünyamızın evrensel gelişme aracı bilişim teknolojileri olmuştur.

Gelecekte ülkemizin Bilim ve Teknoloji yarışında önemli bir ölçekte yer alabilmesi ve her alanda gelişmiş toplum olabilmesi için gerekli düşünce sisteminin yapılandırılmasında da bilişimin önemi hiç kuşkusuz ki tartışılmaz olacaktır.

Ülkemizin son yıllarda artan bir ivme ile izlediği dışa açılma politikasının da başarılı olabilmesi ve uluslararası rekabetin hâkim olduğu pazarlarda payını arttırabilmesi için, izlenebilir, yönetilebilir ve gelişime açık bir alt yapı gerekmektedir. Bunun yolu da ileri teknoloji yoğun ve daha az emek kullanmaktan geçmektedir.

Bu düşünce ile uzun yıllardır sektörde profesyonel olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda elde ettiğimiz tecrübelerimizi yatırıma dönüştürerek, bir kurum olmayı, bu çerçevede çözüm geliştirmeyi ve işletmelere sunmayı hedefledik.

Bilgi güçtür. Bilgiyi üretebilen, kullanabilen bireyler, şirketler ve toplumlar daha hızlı

Gelişir. Refah düzeylerini, gelir ve kârlılık düzeylerini artırırlar. Bilgi çağında değer yaratmanın yolu fiziksel varlıklardan çok, bilgi kaynaklarını etkin kullanmaktan geçer.

Veri bilgiye dönüştürülüp, kullanılıncaya kadar değer ifade etmez.

Bu nedenle değerli olan verilerin irdelenip, bilgiye dönüştürülmesi ve karar için kullanılabilmesidir.

Amacımız; veri tabanı bağımsız ve dağınık yapılarda bulunan verilerin, karar verme ve yönetim kabiliyetlerinin arttırılmasına yardımcı kurumsal bilgiye dönüştürülmesine, böylelikle kurumların rekabet ortamında avantaj sağlamasına ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

 

Faaliyet Alanları: Perakende, Otomotiv, Makine, Tekstil, Tarım ve Hayvancılık, Bilgi Sistemleri, Danışmanlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

Ürün ve Hizmetler: 

  • İş Zekâsı ve Veri Madenciliği Yazılımları,
  • Raporlama Çözümleri,
  • Sürü Yönetim Sistemleri,
  • Üretim Yönetim Sistemleri,
  • LOGO Çözüm Ortağı Hizmetleri,
  • IOT (Nesnelerin İnterneti) Yazılım Çözümleri